Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia

ANKIETA

 

DOTYCZĄCA ZNAJOMOŚCI POJĘCIA „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZELNI”

 

 

Zapraszam Państwa do wypełnienia ankiety, która ma na celu rozpoznanie poziomu wiedzy w zakresie szeroko rozumianej problematyki Społecznej Odpowiedzialności Uczeni (SOU). Ankieta została stworzona na potrzeby wdrażania i monitorowania SOU na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a jej wyniki włączone zostaną w przygotowywany raport UPP z działań społecznie odpowiedzialnych.

Dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety!

                                                                                                     Pełnomocnik Rektora ds. SOU

                                                                                                                           /–/

                                                                                         prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska