Ostrzeżenie

Przyjmowanie zgłoszeń zakończono

Ochrona gruntów rolnych - student

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej ochrony gruntów rolnych.

Zespół projektu  AglaProt


1. Na jakim Wydziale studiujesz *
3. Na którym stopniu studiujesz? *
4. Czy rozumiesz zakres pojęcia grunt rolny? *
5. Czy znasz/rozumiesz rolę gruntów rolnych w gwarantowaniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju? *
6. Czy należy utrzymać stałą powierzchnię gruntów rolnych w państwie? *
7. Czy użytkowanie gruntu rolnego może oddziaływać na środowisko i zmianę klimatu? *
8. Czy rozumie Pani/Pan na czym polega ilościowa ochrona gruntów rolnych? *
9. Czy uważasz, że zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na inne (np. pod budownictwo, cele przemysłowe) powinna być dopuszczona pod kontrolą państwa? *
10. Czy rozumiesz pojęcie jakościowej ochrony gruntów rolnych? *
11. Czy rozumiesz na czym polega dewastacja i degradacja gruntów rolnych? *
12. Czy erozja gleb ma wpływ na klimat? *
13. Czy klimat ma wpływ na erozję gleb? *
14. Czy w kraju z którego pochodzisz grunty rolne podlegają szczególnej ochronie prawnej? *
15. Czy wiedza jaką otrzymałaś/otrzymałeś na studiach obejmowała zagadnienia ilościowej i jakościowej ochrony gruntów rolnych? *
16. Czy dostrzegasz potrzebę nabycia wiedzy w tym zakresie i świadomie postępować na rzecz ochrony środowiska i zmiany klimatu? *