Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

Program rozwoju kadry administracyjnej i zarządczej UPP

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do Programu rozwoju kadry administracyjnej i zarządczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Program jest realizowany w ramach trzech projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER 2014-2020: „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, „Najlepsi z natury 2.0. Zintegrowany Programu Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” oraz „Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski”.
 
Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest konieczne do udziału w procesie rekrutacji i udziału w Programie. Jej brak będzie jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Programie.
Informacja/oświadczenie kandydata/tki o zgodzie na przetwarzania danych osobowych, w zakresie danych podstawowych i danych szczególnych kategorii (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
 
Mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju, wszystkie formy wsparcia zostaną zrealizowane w sposób pozwalający na zachowanie bezpieczeństwa.
Część szkoleń będzie możliwa do przeprowadzenia w sposób zdalny. Uczestnictwo w takiej formie nie wymaga specjalistycznej wiedzy na temat korzystania z danej aplikacji.