Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni – oświadczenia

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”,
w ramach zadania 6 „ Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni”

Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest konieczne do udziału w procesie rekrutacji i udziału w projekcie. Jej brak będzie jednoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie.
Informacja/oświadczenie kandydata/tki o zgodzie na przetwarzania danych osobowych, w zakresie danych podstawowych i danych szczególnych kategorii (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
 
Mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju wszystkie formy wsparcia zostaną zrealizowane w sposób pozwalający na zachowanie bezpieczeństwa.
Część szkoleń oraz indywidualne spotkania z career coachem będą możliwe do przeprowadzenia w sposób zdalny. Uczestnictwo w takiej formie nie wymaga specjalistycznej wiedzy na temat korzystania z danej aplikacji.