Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 2024

logo Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

 

W przygotowaniu jest  XXVII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, który zaplanowano w dniach 15-20 kwietnia 2024 roku. Wydarzenie na naszej uczelni odbędzie się 16 kwietnia 2024 roku (wtorek) w godzinach 9.00 -15.00 w formie stacjonarnej. Temat przewodni tegorocznego Festiwalu to sztuczna inteligencja.  

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zainteresowanych naukowców, doktorantów oraz studentów, którzy chcieliby podzielić się z młodzieżą i dziećmi ciekawostkami naukowymi oraz zainspirować do rozwijania pasji badawczych.

W związku z przyjętą przez Koordynatorów formułą proszę o propozycje zajęć przede wszystkim w formie praktycznej - warsztatów, pokazów, gier, quizów, eksperymentów zajęć terenowych, spacerów dydaktycznych itp. Tematyka sztucznej inteligencji może być interpretowana bardzo szeroko i na każdym polu zainteresowań pracowników naszej uczelni.

Planujemy przygotowanie interesującej strefy stoisk interaktywnych i wykładów (maksymalnie 10) w jednej wspólnej przestrzeni (Biocentrum). 

Sale lub laboratoria, w których Państwo planujecie przeprowadzić zajęcia warsztatowe, proszę zarezerwować we własnym zakresie. Maksymalny czas trwania jenego cyklu warsztatów/wykładów itp. - 45 minut.  

W tym roku zrezygnowaliśmy z rezerwacji wydarzeń w systemie Cirrus (ogólny, dla całego PFNiSz) i będziemy ją prowadzić na poziomie koordynatora (Dział Marketingu i Komunikacji) oraz Państwa jednostek.

Prosimy o przesłanie formularza elektronicznego do 6 marca 2024 roku.

W razie pytań zapraszam do kontaktu E: marketing@up.poznan.pl, T: 61 848 7084; 61 846 6393, 6784

 

WAŻNE! Podział na kobiety i mężczyzn.
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami *
Oświadczenia *