Ankieta gotowości podjęcia działań wspierających walkę z pandemią wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2

Dane osobowe

Należy podać sprawdzony, działający adres e-mail. Prześlemy na niego kopię zgłoszenia. Adres będzie niezbędny do dalszej komunikacji z Państwem
Dotyczy pracowników i doktorantów
Dotyczy studentów
Gotowość do pracy w ramach wolontariatu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej *
Zgoda na UPP i PSSE *
Zgoda na PSSE *