WNIOSEK O PATRONAT/UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

 
1 Początek 2 Zakończone
Wnioskodawca
Rodzaj patronatu
2. Termin przedsięwzięcia
4. Zasięg przedsięwzięcia
(w forme notatki prasowej.która posuży do informowania o wydarzeniu w uczelnianych publikatorach)
8. Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny?
12. Dane osoby wskazanej do kontaktu
Załącznik 1
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf.
14. Oświadczenie
Informujemy, że zapoznaliśmy się z warunkami przyznawania Patronatu Honorowego lub uczestnictwa Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Komitecie Honorowym i w pełni je akceptujemy. Oświadczam, że po zakończeniu wydarzenia objętego Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego lub w którego Komitecie Honorowym uczestniczył Rektor uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zobowiązujemy się do złożenia sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia (według przygotowanego formularza, w terminie 30 dni od jego zakończenia) i dostarczenia go do Działu Marketingu i Komunikacji UPP (listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście).
Data